Inspiration fra Nordisk konference i ACT november 2016.

Traumehændelser ødelægger vores tiltro til andre, til verden og til os selv. Skyld og skam følger i kølvandet.  

Derfor provokerer ordet ”tilgivelse” ofte. Meget forståeligt!

Men: Tilgivelse handler ikke om at give krænkeren ret. Tilgivelse handler ikke om at udslette uretfærdigheden. Tilgivelse handler ikke om at udviske en forbrydelse, et overgreb eller en handling.

Tilgivelse handler om at behandle dig selv, som det værdifulde individ du er.

Tilgivelse handler om at sætte fri. At sætte sig selv fri. Tilgivelse handler om at behandle dig selv, som det værdifulde individ du er. Med rettigheder, behov, ønsker og drømme som du har 100% ret til (og kapacitet til) at forfølge. Uanset om dine tanker siger det modsatte.

Jeg møder ofte klienter som er meget vrede. Vrede over det som er hændt dem. Det er naturligt og fuldt forståeligt. Den følelse som passer til en krænkelse. I vreden er der også en kraft og energi. Vrede kan være benzinen som gør det muligt at tage affære, at handle. Efter traumehændelsen. Her er vreden hjælpsom.

Hvis vreden derimod kommer til at opsluge hele ens energi.  Bliver den eneste følelse, man har plads til. Så stjæler vreden livet. Så er det på tide at gøre noget ved ens vrede. For ens egen skyld – ikke for krænkerens skyld! For ens eget livs skyld. For at genoptage et liv som handler om mere og andet end vreden.   Det handler ikke om at undertrykke vreden. Det handler om at åbne op til livet. Fremfor at blive opslugt af vreden.

Mange traumeoverleverer er udslidte af at slæbe rundt på en tung skyld, en stor skam og tanker om at være ‘beskidte, beskadigede eller dårlige mennesker’.  Der opstår en kamp. En kamp mod én selv, som stjæler alt ens energi, drive og håb for fremtiden.

Men der er en vej ud af denne kamp. Der findes en vej til at åbne op til livet, igen. Det er muligt at (gen) møde sig selv med kærlighed, venlighed, medfølelse og visdom.

Men der er en vej ud af denne kamp. Der findes en vej til at åbne op til livet, igen. Det er muligt at (gen) møde sig selv med kærlighed, venlighed, medfølelse og visdom. At tillade vreden være tilstede, uden at den overtager styringen. Se på sig selv fra et varmt hjerte.

Det er ikke et krav at du skal tilgive krænkeren, med mindre du vælger det. Tilgivelse skal ikke gennemtvinges, det skal vælges.  Først og fremmest handler det om at tilgive en selv.

Tilgivelsen kan være den vej. En vej som sætter dig selv fri. Fra vreden og skammen, skylden og de negatives tankers kraft. Tilgiv dig selv, for du er værdifuld, nøjagtig som du er – uanset hvad dine tanker siger. Uanset hvad der er sket eller ikke skete i din fortid.  Det er ikke et krav at du skal tilgive krænkeren, med mindre du vælger det. Tilgivelse skal ikke gennemtvinges, det skal vælges.  Først og fremmest handler det om at tilgive en selv.

Når vi arbejder med tilgivelsen som en del af terapien, arbejder vi med spørgsmål som:

  • Er du villig til at give til dig selv den behandling, indstilling og kærlighed som du gav dig selv inden traumehændelsen?
  • Er du villig til at give til dig selv den tålmodighed, den venlighed og den selvmedfølelse – som er din medfødte ret? (uanset hvad dine tanker siger dig)
  • Er du villig til at give til dig selv støtte, opmuntring og tilladelse til at bevæge dig i retning af det liv du drømmer om?
  • Er du villig til at tage kontakt til dit hjerte og lytte til det? og dernæst handle på det?

 

Anne Agerbo

Inspirator: Robyn Walser