Af Otto Rühl, lektor i historie

I januar 2000 – 55 år efter, at KZ- og udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau blev befriet – samledes stats- og regeringsledere i Stockholm efter en indbydelse fra den svenske regering for at diskutere, hvordan man sikrede mindet om Holocaust. Der var flere grunde: En undersøgelse havde vist, at unge svenskere ikke længere havde særligt stort kendskab til, hvad der var sket under 2.Verdenskrig – og desuden kunne man forudse, at der i løbet af nogle årtier ikke ville være flere øjenvidner til begivenhederne. Man enedes om at styrke forskningen og undervisningen for at sikre erindringen – og også at ”afholde en årlig Holocaust-mindedag”. I Danmark gik der dog tre år, før man første gang markerede dagen den 27.januar 2003.

Her i landet blev dagen kaldt Auschwitzdagen – på forslag fra forh. overrabbiner Bent Melchior. Man var også enige om, at dagen ikke ”kun” skulle være en mindedag – men skulle være en dag, der så fremad. En dag, hvor også undervisningen kom i centrum – så der f.eks. de første år blev afholdt nogle meget spændende workshops på landets universiteter for gymnasieelever.

…det var vigtigt, at også grupper i Danmark, som har overlevet senere folkedrab – især fra Bosnien, som dengang kun lå få år tilbage – skulle mærke, at også deres historie skulle fortælles:…

I Danmark mindes vi den 27.jan. ”ofrene for Holocaust og andre folkedrab” – det var vigtigt, at også grupper i Danmark, som har overlevet senere folkedrab – især fra Bosnien, som dengang kun lå få år tilbage – skulle mærke, at også deres historie skulle fortælles: Hvordan var det kommet dertil, at man pludselig skelnede mellem dem og os – hvordan var det kommet til, at man var parat til fysisk at udrydde ”de andre” – og det sværeste spørgsmål: Hvordan kunne man sikre, at det ikke skete igen – det var jo det, der havde chokeret mange europæere: Overalt ved de tidl. Koncentrations- og udryddelseslejre stod ”Never Again” på mange sprog – nu havde man lige set billeder fra fangelejre i det tidligere Jugoslavien med udhungrede fanger – og fundet spor af massegrave.

Der er i år gået 17 år siden mødet i Stockholm – desværre er det stadig lige vigtigt at markere dagen – desværre tales der stadig mange steder om ”dem og os”.

ottotraumeblog

Otto Rühl er lektor i historie på Helsingør Gymnasium, Konsulent for Auschwitzdagen på DIIS og medlem af The International Holocaust Remembrance Alliance.ð