Krig rammer på mennesker på uendeligt mange planer. Danmark har siden 1948 deltaget i FN fredsbevarede aktioner, haft soldater udstationeret og i det hele tage været aktivt deltagende i forbindelse med verdens brændpunkter.

For nogle veteraner følger PTSD symptomer i kølvandet på en udsendelse.  Tilmed kan der som følge af utilstrækkelig bearbejdning af PTSD symptomerne  opstår en række ekstra udfordringer: økonomiske problemer,  besvær med parforhold, bøvl i familielivet og udfald fra arbejdsmarkedet. Her kan en veterankoordinator være til stor hjælp.

I forbindelse med 2017-årets markering af folkedrab har traumeviden.dk talt med Veteran koordinator Michael Printzlau Vester:

Mit fokus er at både veteraner og pårørende kan få støtte, samt at veteranbegrebet ikke bliver en stigmatisering, men en anerkendelse.

En veterankoordinator er ikke en klart defineret funktion, da de enkelte kommuner selv beslutter hvilke rammer der gør sig gældende i den enkelte kommune, men en fællesnævner er arbejdet med og støtten til kommunens veteraner, enten i direkte forstand eller ved at koordinere at den rigtige støtte kommer i spil.

Jeg støtter alle veteraner og deres pårørende, men naturligt nok går det meste af min tid med støtte til veteraner med ar på sjælen.

For mit vedkommende er jeg veteranernes og de pårørendes indgang ved kommunen, hvis de har behov for støtte. Jeg støtter alle veteraner og deres pårørende, men naturligt nok går det meste af min tid med støtte til veteraner med ar på sjælen.

Min arbejdsdag går med, at støtte veteranerne i at få den støtte de har brug for og som der er mulighed for. Jeg deltager også i møder som veteranens bisidder eller fungere som mentor for veteranerne.

Derudover laver jeg også forskellige arrangementer hvor der er mulighed for at veteraner og pårørende kan mødes socialt og danne netværk

Om Michael Printzlau

  • Ansat som veterankoordinator i Viborg Kommune i 1½ år.
  • Fortid med 14 år i Forsvaret, fra værnepligtig til kaptajn
  • Udsendt til Afghanistan i 2009, med ingeniørtropperne fra Skive.

Portrætfotos af Veterankoordinator Michael Printzlau Vester