traumeviden

Et vidensfællesskab om traumer i individ, familie og samfund

Om os

Traumeviden er et vidensfælleskab om traumer skabt i samspil mellem eksperter, professionelle og interesserede.

“Traumeviden.dk har til formål, at indsamle, udbrede og dele viden om traumer og traumebehandling.  Vi formidler metoder, evidens, ekspertviden og traumeoverleveres erindringer. Vores fælles sigte er at bidrage til forståelsen af og heling af traumer.  I individer, familier og samfund.  Vores fælles afsæt er den psykologisk fleksibilitets store betydning for trivsel”

Mennesket i centrum: Vidensfælleskabet sætter mennesket i centrum. Vores ønske er at formidle viden, metoder og redskaber som inspirere til trivsel, udvikling og meningsfulde liv – med de traumesymptomer som måtte være tilstede, fra tid til anden.

Non-kommercielt:  Vidensfælleskabet er et delefælleskab. Som skribent og gæsteskribent deler vi/du ud af vores viden, erfaringer og refleksioner, til fordel for de som arbejder med eller lever med traumer. Visionen bag vidensfælleskabet er at gavne så mange som overhovedet muligt. Vi forsøger at nå så mange som muligt igennem deling på de sociale medier, hjemmeside, nyhedsbreve osv.

Kvalitetssikring: Initiativtagerne til vidensfælleskabet sikrer at den viden, teori og forskning som formidles på siden er baseret på god videnskabsetik og værdier om lighed, anerkendelse og social bæredygtighed.

Mangler der noget?

Synes du at der mangler en artikel om et aspekt af traumer, eller har du lyst til at skrive en artikel til siden kan du kontakte os på hej@traumeviden.dk